21.04.2021

Как родителите да получат пари, ако останат с децата вкъщи

Родителите, които са останали да гледат децата си вкъщи заради локдауна, могат да кандидатстват за помощ от държавата.

Тя се отпуска на семейства с деца до 14 години. Възрастта е избрана, защото до навършването ѝ все още децата не е добре да бъдат оставяни напълно сами, пояснява Kmeta.bg.

От помощта можете да се възползвате:

Ако сте родител на дете, което учи от разстояние заради пандемията от COVID-19, и се налага да излезете в неплатен отпуск, за да го гледате.

Ако сте останали без работа, но нямате право на обезщетение за безработица или размерът му е по-нисък от минималната заплата.

Ако сте самоосигуряващ се, но не можете да се трудите поради въведените мерки за борба с епидемията от коронавирус.

Максималният размер на месечната помощ за семейство с едно дете е 610 лв., а за семейства с две и повече деца – 915 лв.

Месечният доход на семейство с 1 дете не бива да надвишава 2745 лв., а на семейство с две деца – 3660 лв.

Ако сте самоосигуряващи се, трябва да подадете заявление в НАП и да получите регистрирано прекратяване на дейността. Това може да се случи и по електронен път.

Трябва да имате уведомление от детската градина или училището (по имейл или в електронен дневник), общината или РЗИ, че детето минава на обучение от разстояние с решение на директор, на областен или общински щаб или е под карантина.

Трябва да предоставите и служебна бележка, че сте в неплатен отпуск.

Заявленията за помощта и служебните бележки може да подавате в дирекциите „Социално подпомагане“, сканирани или снимани на имейл: ao@asp.government.bg, по пощата или чрез системата за сигурно електронно връчване.

За повече информация се обадете на колцентъра на МТСП – 080088001, или на телефонa на АСП – 0878221629.

Източник:https://www.dunavmost.com/novini/kak-roditelite-da-poluchat-pari-ako-ostanat-s-detsata-vkashti

бутон за социални мрежи

BGtop