06.05.2021

Ананиев нареди на НАП да събере надвзетите субсидии от партиите, които не са ги върнали

Министърът на финансите Кирил Ананиев изпрати писмо до изпълнителния директор на Националната агенция за приходите за предприемане на съответните действия за събиране на дължимите средства от политически партии на основание § 5, ал. 7 във връзка с ал. 5 и ал. 6 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона за политическите партии (ДВ, бр. 50 от 2019 г., изм., бр. 104 от 2020 г.). Това съобщиха от пресцентъра на министерството на финансите.

В изпълнение на § 5, ал. 1 и ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на влезлия в сила на 25.06.2019 г. Закон за изменение на Закона за политическите партии Министерството на финансите преизчисли годишната държавна субсидия, отпусната на политическите партии и коалиции за периода от 26 май 2016 г. до влизането в сила на закона. Средствата, които следваше да бъдат възстановени от политическите партии, възлизаха в общ размер на 14 463 706 лева.

Доброволно възстановените средства от политическите партии до посочения в закона срок 31 януари 2021 г. са в размер на 8 348 824 лв., а възстановените към 31 декември 2020 г. суми за сметка на субсидията са в размер на 5 902 887 лева.

След като стана ясно, че към партиите са привеждани повече от законоустановените средства, ГЕРБ и ДПС възстановиха субсидиите си, БСП, ВМРО и НФСБ решиха да бъдат удържани от последващите им трансфери.

Сред длъжниците на хазната са партия „Атака”, ДСБ, Движение 21, Глас народен и други.

Към 1 февруари 2021 г. (първият следващ присъствен ден след 31 януари 2021 г.) не са възстановени по сметка на централния бюджет средства в размер на 211 995 лв. от следните политически партии:

Източник:http://epicenter.bg/article/Ananiev-naredi-na-NAP-da-sabere-nadvzetite-subsidii-ot-partiite–koito-ne-sa-gi-varnali/239749/2/0

социални мрежи

BGtop