21.06.2021

Нова заповед на здравния министър! Променят се част от противоепидемичните мерки от утре

Със Заповед № РД-01-20/15.01.2021 г. се изменя и допълва Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. и Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., издадена от министъра на здравеопазването, с която от 16.01.2021 г. се разрешава присъственото провеждане на следните дейности в училищното образование:


– приравнителни изпити при преместване на ученик;


– изпити за определяне на срочна оценка на ученик с повече от 25 % отсъствия по даден предмет и няма възможност /при невъзможност/ да се оформи срочна оценка, или за ученик в индивидуална или дистанционна форма на обучение;


– изпити за определяне на годишна оценка за ученик в самостоятелна или задочна форма на обучение;


– държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация по теория и практика;


– индивидуални дейности, в това число писмени или практически изпитвания за текуща оценка при невъзможност за провеждане в електронна среда;


– индивидуални практически часове в предприятие или на територията на дадено училище;


– областни и общински кръгове на олимпиади и състезания, когато не могат да се организират онлайн.


Всички дейности трябва да се провеждат при възможност индивидуално и при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Задължително е носенето на маска за лице, спазването на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и недопускането на лица с прояви на остри респираторни болести.


Разрешава се присъственото провеждане на следните дейности във висши учебни заведения:


– практически обучения и изпити по практика на студенти, специализанти и докторанти;


– семестриални изпити, които включват практическа част и не могат да се проведат в електронна среда;


– държавни изпити и защити на дипломни работи.


В случаите, в които тези дейности се провеждат на територията на висшето училище, ректорът създава организация за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки.


Разрешено е и провеждането на курсовете по оказване на първа долекарска помощ, съгласно изискванията на Наредба №24.


В сектор „Здравеопазване“ се възстановява плановият прием и плановата оперативна дейност в лечебните заведения и комплексните онкологични центрове.


Заповедта може да видите ТУК

Източник:http://epicenter.bg/article/Promenyat-chast-ot-protivoepidemichnite-merki-ot-utre–ZAPOVED-/237935/2/0

социално споделяне

BGtop